jtac.cz

Vedení účetnictví

V rámci vedení účetnictví i daňové evidence provádíme

 • svoz dokladů
 • vyhotovení a zpracování prvotních dokladů
 • vedení evidence investičního majetku a předmětů postupné spotřeby (leasing)
 • zpracování podkladů pro DPH, silniční daň, spotřební daň, daň z příjmů a zpracování příslušných daňových přiznání
 • zpracování mezd
 • saldokonto a platební styk
 • vyhotovení účetních výkazů
 • měsíční výkazy
 • podrobné sestavy dle přání zákazníka
 • sledování jednotlivých účetních případů dle analytických i syntetických účtů
 • účetní závěrky
  • měsíční
  • roční
  • mimořádné
 • skladovou evidenci
 • statistické výkazy
 • rekonstrukci účetnictví
 • je možná tvorba výkazů dle
  • středisek
  • zakázek
  • akcí
 • archivace účetních dat

Mzdová agenda

 • evidence zaměstnanců
 • mzdové listy
 • výpočet mezd
 • výplatnice
 • podklady pro odvod SP, ZP
 • zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • vypracování podkladů pro účetnictví
 • roční výkazy

Služby v mimořádných situacích

 • kontroly účetnictví minulých období
 • dodatečná daňová přiznání
 • mimořádná účetní závěrka
 • rekonstrukce účetnictví
 • účtování při založení společnosti
 • účtování při likvidaci a konkurzu společnosti