jtac.cz

Finanční poradenství

Fyzické osoby

 • životní a úrazové pojištění
 • penzijní připojištění
 • financování bydlení – nové hypotéky, refinancování hypoték či úvěrů ze stavebního spoření
 • investice (otevřené podílové fondy tuzemské i zahraniční, komodity)
 • stavební spoření
 • termínované a spořící účty
 • pojištění vozidel
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • bankovní služby – osobní účty, bankovní úvěry, konsolidace (úvěrů, kontokorentů, kreditních karet)

Podnikatelé

 • pojištění majetku movitého i nemovitého
 • pojištění odpovědnosti – pracovníka vůči zaměstnavateli
 • pojištění pracovních úrazů
 • pojištění flotily firemních vozidel
 • firemní benefity (penzijní připojištění a životní pojištění) pro zaměstnavatele úspora na odvodech zdravotního a sociálního pojištění, pro zaměstnance bez povinnosti zdanění těchto benefitů
 • bankovní služby – firemní účty, provozní úvěry, kontokorenty

Obce

 • pojištění obecního movitého i nemovitého majetku
 • pojištění odpovědnosti (namrzlé chodníky, etc.)
 • pojištění flotily vozidel
 • zaměstnanecké benefity (penzijní připojištění a životní pojištění) pro zaměstnavatele úspora na odvodech zdravotného a sociálního pojištění, pro zaměstnance bez povinnosti zdanění těchto benefitů
 • správa financí (terminované účty, bankovní služby, úvěry, kontokorenty)

Servis pro klienty

 • srovnání nabídek všech finančních institucí v rámci ČR (záruka nejvýhodnější nabídky pro klienta)
 • komplexní servis, odbourání zdlouhavého jednání s různými finančními institucemi
 • pravidelné roční „servisní“ schůzky dle přání klienta

Ostatní

 • možnost zpětného přezkoumání pojistného plnění (až čtyři roky zpětně, poškozený nesmí být viníkem) v rámci pracovních úrazů či úrazů vzniklých v rámci silničního provozu
 • v rámci akreditace ministerstva školství ČR je možné využít našich služeb v oblasti vzdělávání zaměstnanců, jednotlivců či zájmových skupin, v oblasti finanční gramotnosti (přednášky, besedy, prezentace)